Off Page SEO

Vad är Off Page SEO?

Off Page SEO handlar till skillnad från On Page-SEO om arbetet utanför sin sida. Inom Off Page arbetar man med yttre faktorer för att stärka en hemsida och få den att synas högre i sökresultatet. Yttre faktorer kan exempelvis innebära att arbeta med utgående länkar.

Rankingfaktorer


 • Utgående länkar (backlinks)

Indirekta rankingfaktorer


Det finns även andra indirekta Off Page-rankingfaktorer som exempelvis marknadsföring i sociala medier eller via influencers, då marknadsföring kan leda till att personer söker efter er tjänst eller produkt. Sökmotorerna uppfattar detta och det kan därmed resultera i att er sida får bättre placering i sökresultatet.

 • Marknadsföring i sociala medier eller via influencers
 • Printannonser
 • Annonsbanners

Varför är Off Page SEO viktigt?


Sökmotorer värderar hemsidor som har många länkar till sig högt, då sökmotorerna använder utgående länkar för att avgöra kvaliteten på länken i förhållande till innehållet.

 • Högre ranking i sökresultatet
 • Ökad page rank, vilket indikerar på hur viktig en sida är, sett ur sökmotorns perspektiv
 • Fler exponeringar som ett resultat av högre ranking i sökresultatet

Tidigare var det antalet länkar som räknades och man kunde ”samla på sig” hundratals lågkvalitetslänkar för att synas högre i sökresultatet, men riktigt så enkelt är det inte längre. Nu är det inte längre bara antalet länkar som räknas, det är framför allt kvaliteten på länkarna. Så se till att arbeta med kvalitet före kvantitet i länkarbetet!

Hur får man bra länkar med kvalitet?


Det gäller att hitta bra länkar som ger värde och pålitlighet från en sida till en annan, så kallat länkvärde (link equity). Skapa länkvärde genom att:

 • Länka från relevanta sidor
 • Länka från populära sidor
 • Länka från sidor av hög kvalitet
 • Länka från pålitliga sidor
 • Länka från starka sidor som har andra länkar till sig