On Page SEO

Vad är On Page SEO?

On Page SEO handlar om de åtgärder som görs på en hemsida för att den ska synas högre upp i sökresultatet och driva in relevant trafik från sökmotorerna. För att lyckas med detta gäller det att så tydligt som möjligt visa sökmotorerna vad sidan handlar om. Vi behöver visa att sidan är relevant i förhållande till valda sökord och sökfraser samt att sidan ger värde och förtjänar att synas högt upp i sökresultatet, då sökmotorerna inte kan se en hemsida på samma sätt som vi kan.
Framför allt är det viktigt att använda titel-taggar, rubriker, underrubriker, text, bilder och länkar som beskriver vad sidan innehåller. Detta arbete brukar delas in i två delar: teknisk optimering och contentoptimering.

Teknisk On Page-optimering

Teknisk On Page-optimering rör samtliga tekniska delar på en sida. Följande punkter faller under teknisk On Page-optimering:

 • Länkanvändning, både internlänkar och externa länkar
 • Optimering av sidans hastighet
 • Optimering av bilder
 • Ha en bra struktur på sidornas url:er

Optimera content

Contentoptimering handlar om att optimera innehållet på en sida. När man optimerar innehållet på en sida gäller det att man följer punkterna här nedan:

 • Välj relevanta sökord
 • Skriv bra, relevant och unikt content som besvarar sökintentionen
 • Optimera rubriker, title-tags och metabeskrivningar
 • Se till att ha en användarvänlig struktur på hemsidan

Utvecklingen av SEO-content

Tidigare har On Page-SEO handlat om att få in sökord på rätt ställen, men idag ser det annorlunda ut och även användarupplevelsen har fått en väldigt viktig roll.
Sökmotorerna har blivit smartare och även om sökorden fortfarande har betydelse är de inte i fokus på samma sätt som tidigare. Nu står även innehållets relevans i fokus och det är extremt viktigt att besvara sökintentionen.

Lyckas med On Page-SEO

Vi har redan varit inne på vikten av att ha unikt, relevant och riktigt bra content på sidan, men det gäller även att få in detta innehåll i sidans alla element och att dessa delar är optimerade mot relevanta sökord, utan att det upplevs som spam.

Relevanta sökord och sökfraser

Satsa på att få in relevanta sökords och sökfraser i:

 • Brödtext
 • Rubriker (H1, H2, H3, H4 osv.)
 • Titel-tagg och metabeskrivning
 • Bilder (alt-tag, bildbeskrivning etc.)

Internlänka mellan olika sidor

Ytterligare av vikt för On Page-SEO är att internlänka mellan olika sidor. Genom internlänkning hjälper du både användaren och Google att enkelt navigera runt på din hemsida samtidigt som du väljer hur du vill fördela länkkraften på din sida. Internlänkar är dessutom ett bra sätt att lyfta upp ”viktigare” sidor och påvisa deras relevans.

Sidstruktur och URL:er

Ta dig en titt på din webbplats sidstruktur för att bygga den så användarvänlig som möjligt. Är det lätt att hitta och navigera runt på webbplatsen?
Se även över din webbplats URL:er för att se att dessa är optimerade på rätt sätt. Något som är särskilt viktigt vid skapandet av en ny URL. En optimerad URL innehåller sökordet eller sökfrasen vilket kan förbättra rankingmöjligheten bland sökmotorer.