Vanliga SEO-begrepp

I sökmotoroptimeringens värld florerar en rad olika begrepp som kan vara svåra att förstå meningen av, såvida man inte redan är en SEO-nörd. Här förklarar vi innebörden av de allra vanligaste SEO-begreppen.

Ankartext

Ankartext är den text där länken är placerade. Ankartexten beskriver för Google vad sidan dit länken pekar handlar om.

Canonical

En canonical är en tagg som hjälper Google att förstå vilken sida som sitter på originalet av innehållet i fråga, då det är duplicerat.

Crawla

Googles sökspindlar crawlar sidor för att genomsöka dess innehåll. Att crawla är alltså att man gör en genomsökning av en sida.

Dofollow

Dofollow är ett begrepp som myntas i samband med länkarbete. En Dofollow-länk innebär att sökmotorerna väljer att följa dessa länkar. En Dofollow-länk är en länk som saknar ett Nofollow-attribut.

H1, H2, H3 etc.

När man talar om H1, H2, H3 och så vidare så syftar man på olika typer av rubriker och hur man märker upp dessa rubriker i HTML-kod.

Indexera

Att indexera innebär att en sökmotor fångar upp och lägger till informationen den hittar i sitt index. Som exempel crawlar Google sidor för att sedan indexera dem.

Inlänk

En inlänk är en sådan länk som din webbplats fått från en annan webbplats.

Internlänk

Internlänkar är sådana länkar som befinner sig på din webbplats och pekar mellan olika sidor på just denna webbplats.

Long tail

Long tail är ett begrepp som används då man optimerar en sida för flera sökord/sökfraser som vanligtvis är längre och har något lägre sökvolym. Man talar då om att fånga den ”långa svansen”.

Länkkraft

Länkkraft är den organiska kraft som inlänkar till din sida för med sig.

Titel/Title-tag

En titel dyker upp strax under URL:en i sökresultaten och brukar utgöra namnet, alternativt en bra beskrivning av innehållet, av sidan i frågan.

Meta-beskrivning

En sidas metabeskrivning är den beskrivning som dyker upp under sökresultatet i sökmotorerna. Överst syns URL:en, sedan kommer titel-taggen och under den ser du metabeskrivningen.

Nofollow

Nofollow är motsatsen till Dofollow. Om en länk har ett Nofollow-attribut så innebär det att Google inte följer länken i fråga.

Noindex

Nodindex är en tagg som man sätter på enskilda sidor som man önskar att Google inte ska indexera. En Noindex-sida är alltså en icke indexerbar sida som ej kommer att göras synlig i sökresultaten.

On Page

On Page är den delen av sökmotoroptimeringen som sker på din webbplats. Läs mer om On Page-SEO.

Off Page

Off Page är den delen av sökmotoroptimeringen som sker utanför din webbplats. Läs mer om Off Page-SEO.

Organiska sökresultat

Det organiska sökresultatet syftar till de delar i sökresultatet som inte handlar om Ads, d.v.s. betald annonsering.

Redirect

En redirect, även kallad omdirigering, är en metod för att förflytta en URL till en annan. Redirects genomförs vanligtvis på brutna sidor där man vill bevara delar av den organiska kraften.

SERP

SERP är förkortningen av Search Engine Result Page som är själva sökresultatet i Google.

Strukturerad data

Strukturerad data är ett sätt att visa olika typer av relevant information, direkt i sökresultatet. Strukturerad data kan se ut som följande:

Sökord & Sökfras

Ett sökord eller en sökfras är det ord eller den fras man använder sig av för att söka i sökmotorerna.

Sökvolym

Sökvolym visar på hur många personer som söker på valda sökord och sökfraser per månad.

URL

URL är en förkortning av Uniform Resource Locator. URL:en är själva webbadressen. Exempel på URL är: https://seo-stockholm.se/.

Utlänk

Utlänkar är sådana typer av länkar som förekommer på din webbplats och pekar ut till andra webbplatser.

Har du kommit över andra SEO-begrepp som du ställer dig fundersam till innebörden av? Vänd dig till oss på Noor så hjälper vi dig med svaren på dina frågor om sökmotoroptimering.